Fire Safety Plan

Fire Safety Plan

noodzakelijk en belangrijk

Het Fire Safety Plan is een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid binnen uw onderneming. In het Fire Safety Plan wordt weergegeven hoe men binnen uw onderneming moet handelen bij een brand of calamiteit. Er is onder andere te lezen waar de ontruimingsplattegrond zich bevindt. Op deze plattegrond worden de vluchtroutes aangegeven en zijn de brandblussers volgens richtlijnen geprojecteerd. Ook is af te lezen waar de verzamelplaats is en wie de algehele leiding heeft bij een ontruiming. Het opstellen en up to date houden van een Fire Safety Plan is specialistenwerk. AquaSafety kent alle ins en outs! Wij adviseren en begeleiden u bij het opstellen van uw Fire Safety Plan.

Onderhoud noodverlichting

Deugdelijke noodverlichting is van levensbelang. In geval van nood, moet iedereen immers snel en veilig uw gebouw kunnen verlaten. Elke vorm van noodverlichting moet daarom voldoen aan bepaalde wettelijke normen, waarbij de jaarlijkse controle een zeer belangrijk onderdeel vormt. Deze jaarlijkse controle van uw noodverlichting is vastgelegd in Bouwbesluit 2012, in de Arbowet en in de NEN 50172. De brandweer controleert steekproefgewijs of uw noodverlichting op orde is en of er regelmatig onderhoud wordt gepleegd. Wie alles op orde heeft voorkomt hoge boetes. Bij AquaSafety heeft u geen omkijken naar uw noodverlichting. Wij controleren vele duizenden panden en bedrijfsruimtes per jaar en kennen de veiligheidsnormen dan ook als geen ander. Onze speciaal opgeleide servicetechnici hebben de kennis en het gereedschap om uw noodverlichting vakkundig te controleren. Bovendien zijn wij altijd altijd in de buurt! In combinatie met het onderhoud van de blusmiddelen hanteren wij bovendien voor de controle van de noodverlichting zeer scherpe tarieven.

Ademlucht systemen keuren

Beademingstoestellen vormen een onderdeel van de brandbeveiliging en het Fire Safety Plan. Ademlucht is bij bestrijding en ontruiming van een calamiteit van levensbelang. Jaarlijkse keuring is dan ook een wettelijke vereiste. AquaSafety controleert, keurt en onderhoud uw ademlucht systemen conform de kwaliteitseisen. Tevens zorgen wij voor het onderhoud van ademlucht systeem na inzet. Na iedere inzet is het ademmasker verontreinigd en is de fles van zijn minimale druk af. Wanneer u het ademluchtsysteem bij ons inlevert, zorgen onze servicemedewerkers voor reiniging en onderhoud. Uw systeem is weer als nieuw.

Meer informatie over Fire Safety Plan

Benieuwd wat AquaSafety voor u kan betekenen op het gebied van brandbeveiliging? Wij zijn u graag van dienst met onze adviezen en producten.

Geautomatiseerd keuringssyteem

Met ons volledig geautomatiseerd keuringssysteem zijn uw veiligheidsmiddelen en arbeidswerkzaamheden tijdig gekeurd. U wordt ontzorgd rondom deze keuringsmomenten. Het systeem houdt bij wanneer de inspectie moet worden uitgevoerd en AquaSafety kan eveneens per locatie flexibele rapporten over de inspectiestatus verstrekken.

Op deze manier bent u verzekerd van gekeurde objecten en geoptimaliseerde veiligheid. Uw veiligeid, onze zorg.