Trappen en Ladders

Trappen en Ladders

Keuren van Ladders, Trappen en Rolsteigers volgens NEN 2484

Bij AquaSafety B.V. staan we voor veiligheid op de werkvloer. Een belangrijk aspect hiervan is het keuren van ladders, trappen en rolsteigers. Volgens de Nederlandse regelgeving moeten deze arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd om de veiligheid te waarborgen.

Wettelijke Verplichting

Sinds de introductie van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen in het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit in 1998, is het keuren van arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting geworden. Ladders, trappen en rolsteigers vallen onder deze categorie en moeten daarom regelmatig worden gecontroleerd. Dit geldt voor klimmaterieel dat door werkgevers aan werknemers wordt verstrekt. Particulier gebruik valt hier niet onder, maar ook zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) moeten gekeurde materialen gebruiken, zeker als ze voor VCA-gecertificeerde opdrachtgevers werken.

 

Arbobesluit

Het Arbobesluit, artikel 7.4a lid 3, stelt: “Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.”

 

Arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen omvatten alle machines, apparaten, gereedschappen en installaties die op de arbeidsplaats worden gebruikt. Het doel van deze middelen is om het werk lichter en makkelijker te maken. Door veiligheidskeuringen en periodiek onderhoud uit te voeren, wordt het risico op ongevallen en gezondheidsproblemen door slijtage verminderd. Dit is cruciaal voor de veiligheid van iedereen die met deze middelen werkt.

Onze Keuringsdiensten

Bij AquaSafety B.V. bieden wij uitgebreide keuringsdiensten voor ladders, trappen en rolsteigers volgens de NEN 2484 norm. Onze gecertificeerde keurmeesters inspecteren uw klimmateriaal grondig en zorgen ervoor dat het voldoet aan alle veiligheidsnormen. Zo kunt u met een gerust hart werken, wetende dat uw materiaal veilig en betrouwbaar is.

 

Waarom Keuren?

 • Veiligheid
  Vermindert het risico op ongelukken en gezondheidsproblemen.
 • Wettelijke naleving
  Voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals gesteld in het Arbobesluit.
 • Betrouwbaarheid
  Zorgt voor betrouwbare en duurzame arbeidsmiddelen.
 • Vertrouwen
  VCA-gecertificeerde opdrachtgevers eisen goedgekeurd materiaal.

 

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of om een keuring in te plannen. Bij AquaSafety B.V. zetten we ons in voor een veilige werkomgeving!

Geautomatiseerd keuringssyteem

Met ons volledig geautomatiseerd keuringssysteem zijn uw veiligheidsmiddelen en arbeidswerkzaamheden tijdig gekeurd. U wordt ontzorgd rondom deze keuringsmomenten. Het systeem houdt bij wanneer de inspectie moet worden uitgevoerd en AquaSafety kan eveneens per locatie flexibele rapporten over de inspectiestatus verstrekken.

Op deze manier bent u verzekerd van gekeurde objecten en geoptimaliseerde veiligheid. Uw veiligeid, onze zorg.